Sposoby nawożenia winorośli azotem przy jednoczesnej ochronie gleby

Azot odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu winorośli i ma znaczący wpływ na plony winogron. W przypadku nawozów mineralnych, nawozów organicznych i technik ochrony gleby wszystkie metody kontroli azotu są ważne, jeśli chodzi o ilościowe i jakościowe zarządzanie winoroślami.   Zapotrzebowanie na azot w winorośli Mimo że winoroś ma zasadnicze znaczenie dla jej fizjologii i metabolizmu […]

Jak stosować nawozy dolistne: znaczenie mikroelementów

Nawozy dolistne i doglebowe: każdy ma swoją rolę Rośliny odżywiają się przede wszystkim systemem korzeniowym. Są zdolne do wchłaniania głównych pierwiastków i mikroelementów zawartych w glebie w postaci jonów (azotu, fosforu, potasu itp.), gdy tylko są one dostępne w roztworze glebowym. Ta absorpcja przez roślinę jest możliwa dzięki transpiracji liści. To na poziomie blaszki liściowej, […]

Poprawa żyzności gleb piaszczystych: właściwym rozwiązaniem jest materia organiczna

sol sableux

Jak odżywiać rośliny rosnące na piasku: stosować nawozy? Niezależnie od tego, czy jest to ogród warzywny, czy duże gospodarstwo, piaszczyste gleby mogą stanowić problem pod względem utrzymania i promowania żyzności ziemi. W rzeczywistości mówi się, że gleby piaszczyste są „lekkie”, nadmiernie filtrujące i dobrze przepuszczalne przez cały rok. Woda nigdy nie zalega na nich jesienią […]

Nawożenie gleby: dla zrównoważonych plonów

W dzisiejszych czasach nawożenie gleby musi współgrać z żyznością gleby, aby uzyskać zrównoważone plony. Rzeczywiście, wysiew nawozów na nieurodzajnej glebie jest mało skuteczny. Dlaczego ? Ponieważ brak bioróżnorodności w glebie znacznie ogranicza działanie produktów nawozowych, a co za tym idzie wielkość plonów. Trwałe zwiększenie ilości i jakości produkcji wymaga przede wszystkim stymulacji życia w glebie. […]

Jak wybrać nawóz organiczny, aby zwiększyć żyzność gleby w gospodarstwach?

Głównym źródłem nawozu w gospodarstwach był nawóz organiczny, stosowany od początków rolnictwa. Pierwsi rolnicy szybko odkryli, że stosowanie materii organicznej pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego zwiększa plony. Nawóz organiczny jest źródłem głównych składników odżywczych dla roślin, takich jak azot, fosfor i potas, a także stanowi źródło węgla do tworzenia próchnicy. Istnieje jednak wiele źródeł materii organicznej. […]

Zwiększ wydajność azotanu amonu

nitrate-ammonium

Azotan amonu, otrzymywany chemicznie w wyniku reakcji mieszaniny gazowego amoniaku i kwasu azotowego, jest nawozem szeroko stosowanym w celu usprawnienia produkcji rolniczej. Jego wytwarzanie, które wymaga ciepła, pochłania znaczną ilość energii i daje mieszaninę dwóch jonów w równych proporcjach: jonu amonowego (NH4+), który może wiązać się z kompleksem ilasto-próchniczym gleby oraz jonu azotanowego (NO3-), który […]

Amoniak, gaz powodujący zakwaszenie

Wraz ze wzrostem emisji związanych z działalnością człowieka, amoniak stał się jedną z głównych przyczyn zakwaszenia gleby, mimo że pierwotnie był to proces naturalny. Amoniak, produkt naturalny Amoniak to gaz ziemny, który powstaje w wyniku przemiany mocznika w produktach organicznych w jon amonowy pod wpływem mikroorganizmów. To synteza enzymu, ureazy, przez te bakterie i drożdże […]

Gleba wapienna: charakterystyka i dobre praktyki

terre-calcaire

Chociaż produkty do walki z ograniczeniami kwaśnej gleby są dobrze znane (wzbogacacze mineralne, takie jak wapno czy węglan wapnia), uprawa na glebach wapiennych wymaga rzetelnej znajomości bilansów mineralnych gleby, jeśli chcemy zapewnić wzrost naszej rośliny, zarówno w ogrodzie, jak i na działkach uprawnych. Wiadomo, że często gliniasta, wapienna gleba jest trudna w uprawie. Dlaczego i […]