Blog

Nawożenie gleby: dla zrównoważonych plonów

W dzisiejszych czasach nawożenie gleby musi współgrać z żyznością gleby, aby uzyskać zrównoważone plony. Rzeczywiście, wysiew nawozów na nieurodzajnej glebie jest mało skuteczny. Dlaczego ? Ponieważ brak bioróżnorodności w...

Zwiększ wydajność azotanu amonu

Azotan amonu, otrzymywany chemicznie w wyniku reakcji mieszaniny gazowego amoniaku i kwasu azotowego, jest nawozem szeroko stosowanym w celu usprawnienia produkcji rolniczej. Jego wytwarzanie, które wymaga ciepła, pochłania znaczną...

Amoniak, gaz powodujący zakwaszenie

Wraz ze wzrostem emisji związanych z działalnością człowieka, amoniak stał się jedną z głównych przyczyn zakwaszenia gleby, mimo że pierwotnie był to proces naturalny. Amoniak, produkt naturalny Amoniak to...

Gleba wapienna: charakterystyka i dobre praktyki

Chociaż produkty do walki z ograniczeniami kwaśnej gleby są dobrze znane (wzbogacacze mineralne, takie jak wapno czy węglan wapnia), uprawa na glebach wapiennych wymaga rzetelnej znajomości bilansów mineralnych gleby,...

Plony rolne

W ciągu niespełna stu lat światowa produkcja rolna wzrosła ponad dwukrotnie, nie tylko we Francji, ale także w większości krajów rozwiniętych. Wzrost plonów rolnych, spowodowany potrzebą wyżywienia gwałtownie rosnącej...

Żyzność gleby w 2020 r.: 5 wskazówek

Dzisiaj nawożenie ustępuje miejsca żyzności gleby. Rzeczywiście, celem nie jest już tylko karmienie roślin. W 2020 r. produkty nawozowe muszą również stymulować i odżywiać glebę, aby sprostać kilku wyzwaniom:...

The website is edited by Fertilux S.A.

The publication director is Monika KUCHTAKOVA

PROTECTED RIGHTS

The constituent elements of the current website, developed and hosted by Dotcom Luxembourg S.A, are protected by the applicable legislation on copyright, trademark law, design law and unfair competition.

They include in particular the architecture, the graphic charter (including the colors, the character policies and the graphic organization of the screens), as well as all the information and elements available on the website, such as in particular the texts, articles, photographs, illustrations, images, brands and logos.

Any reproduction, representation, distribution and / or exploitation of all or part of these elements, by any means, in any form and for any purpose whatsoever, is prohibited without the prior express written consent of Fertilux S.A.

Anyone who does not comply with the applicable legal provisions is guilty of the offense of counterfeiting and is liable to the criminal sanctions provided for by law, notwithstanding any other recourse by Fertilux S.A ..

TERRITORIAL JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

The Luxembourg Courts are competent to hear disputes that may relate to the use, interpretation and execution

information and data appearing on this site.

The applicable law is Luxembourg law.