Szkolenie

Odkrycie cyklu rocznego

Kurs szkoleniowy

Szkolenie odbywa się w ciągu trzech dni w Grevenmacher w Luksemburgu.

Składa się ono z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej w ramach pilotażowej farmy dla klienta firmy. Kultura, którą uczestnicy odwiedzą podczas tego szkolenia, znajduje się w fazie przejściowej, przechodząc od intensywnych praktyk rolniczych do nowych praktyk rolniczych, z uwzględnieniem żyzności gleby.

Zainteresowanie tym szkoleniem polega między innymi na śledzeniu pełnego cyklu wizytowanych upraw, od zasiewu do zbiorów. Trzy dni szkolenia są zatem prowadzone w sposób ciągły w ciągu kolejnych miesięcy:

Raport dla każdego uczestnika jest dostarczany w ciągu dwóch tygodni po każdym dniu szkolenia.

formation-agriculture-de-conservation

Zagwarantowanie bogatego dziedzictwa gruntowego

Gleby stają się coraz biedniejsze od ponad 20 lat. Chociaż wcześniejsze wyniki rolnictwa konwencjonalnego doprowadziły do przyspieszonego wzrostu plonów, dziś już tak nie jest. Plony ulegają stagnacji, ponieważ aktywność biologiczna gleby ulega osłabieniu. Równowaga glebowa, to zdrowie ludzkie i zdolność roślin do obrony przed patogenami.

Wzbogacenie życia biologicznego gleby ponownie pozwali nam odrodzić ziemię, która może zapewnić optymalne plony. Do tego dochodzi korzyść w postaci możliwości reagowania na przyszłe wyzwania środowiskowe i prawne: zmniejszenie podaży produktów fitosanitarnych, uwalnianie dwutlenku węgla do powietrza, zanieczyszczenie wód gruntowych oraz wartość odżywcza żywności.

W programie: Biologiczna żyzność gleb

Szkolenie w zakresie biologicznej żyzności gleby jest nową inicjatywą mającą na celu szkolenie rolników w zakresie technik zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania związane ze wzrostem produkcji, poszanowaniem środowiska i zdrowia ludzkiego są ważne. Rolnicy są teraz w stanie na nie odpowiedzieć. Szkolenie oferuje konkretne rozwiązania wspierające producentów w ich przemianach w celu sprostania nowym wyzwaniom i problemom związanym z rolnictwem.

fertilité-des-sols

Moduł 1: Od agroekologii do ochrony gleby - wprowadzenie i perspektywy

1.1 Zasady agroekologii

1.2 Od tworzenia się ziemi do zwiększania żyzności

1.3 To życie kształtuje glebę: rozwijajmy żyzność

Modul 2: Zarządzanie chwastami, choroby upraw i mechanizacja

2.1 Postępowanie z chwastami i chorobami w rozmowie rolniczej

2.2 Mechanizacja

training-biological-soil-fertility

Moduł 3: Produkcja azotu i węgla: udana rewolucja!

3.1 Uprawa gatunków roślin i ochrony roślin

3.2 Interesy roślin strączkowych

3.3 Praktyka nawożenia eko-wywrotnego

3.4 Cele, środki i perspektywy ochrony gleby: zwiększenie żyzności biologicznej dla :