Obecność międzynarodowa

Upowszechnianie zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk nawożenia

entreprise-luxembourg

Ustanowienie w Wielkim Księstwie Luksemburga

Utworzony w Wielkim Księstwie Luksemburga w 2000 roku, Fertilux znajduje się w strefie przemysłowej Grevenmacher. Firma korzysta z bliskości kilku portów morskich, co pozwala jej na zapewnienie logistyki i łatwy eksport suplementów nawozowych dolistnych oraz prebiotyków do gleby. Fertilux wykorzystuje również swoją wiedzę z zakresu agroekologii w praktyce na pilotażowym gospodarstwie rolnym w Heffingen, które można odwiedzić podczas naszych szkoleń z zakresu biologicznej żyzności gleby.

Dzięki naszym ekologicznym rozwiązaniom, które promują zrównoważone rolnictwo, Fertilux jest pierwszą luksemburską firmą, która została partnerem inicjatywy 4 na 1000, która stawia przed firmami wyzwania związane ze zwiększeniem składowania dwutlenku węgla w glebie, a tym samym zmniejszeniem stężenia CO2 w powietrzu.

Dystrybucja naszych rozwiązań na czterech kontynentach

Produkty Fertilux są sprzedawane w Wielkim Księstwie Luksemburga i na czterech kontynentach: Europie, Afryce, Azji i Ameryce Środkowej. Nasze nawozy są stosowane we wszystkich uprawach, w klimacie tropikalnym lub umiarkowanym.

Międzynarodowe założenie firmy Fertilux było możliwe dzięki innowacyjnemu spojrzeniu na żyzność gleby i roślin. Fertilux jest doceniany za swoją specjalistyczną wiedzę w zakresie optymalizacji przyswajania składników odżywczych przez rośliny. Aplikacja nawozów bez odpowiedniej asymilacji nie jest skuteczna, stąd Fertilux zapewnia plony wielu rolnikom na całym świecie.

Oprócz zwiększania żyzności gleb i roślin, eksperci Fertilux są regularnie wzywani do rozwiązywania problemów z żyznością. Stale rozwijane są programy badawczo-rozwojowe mające na celu znalezienie receptur odpowiadających specyficznym potrzebom roślin i gleb.