Obecność międzynarodowa

Upowszechnianie zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk nawożenia

entreprise-luxembourg

Ustanowienie w Wielkim Księstwie Luksemburga

Utworzony w Wielkim Księstwie Luksemburga w 2000 roku, Fertilux znajduje się w strefie przemysłowej Grevenmacher. Firma korzysta z bliskości kilku portów morskich, co pozwala jej na zapewnienie logistyki i łatwy eksport suplementów nawozowych dolistnych oraz prebiotyków do gleby. Fertilux wykorzystuje również swoją wiedzę z zakresu agroekologii w praktyce na pilotażowym gospodarstwie rolnym w Heffingen, które można odwiedzić podczas naszych szkoleń z zakresu biologicznej żyzności gleby.

Dzięki naszym ekologicznym rozwiązaniom, które promują zrównoważone rolnictwo, Fertilux jest pierwszą luksemburską firmą, która została partnerem inicjatywy 4 na 1000, która stawia przed firmami wyzwania związane ze zwiększeniem składowania dwutlenku węgla w glebie, a tym samym zmniejszeniem stężenia CO2 w powietrzu.

Dystrybucja naszych rozwiązań na czterech kontynentach

Produkty Fertilux są sprzedawane w Wielkim Księstwie Luksemburga i na czterech kontynentach: Europie, Afryce, Azji i Ameryce Środkowej. Nasze nawozy są stosowane we wszystkich uprawach, w klimacie tropikalnym lub umiarkowanym.

Międzynarodowe założenie firmy Fertilux było możliwe dzięki innowacyjnemu spojrzeniu na żyzność gleby i roślin. Fertilux jest doceniany za swoją specjalistyczną wiedzę w zakresie optymalizacji przyswajania składników odżywczych przez rośliny. Aplikacja nawozów bez odpowiedniej asymilacji nie jest skuteczna, stąd Fertilux zapewnia plony wielu rolnikom na całym świecie.

Oprócz zwiększania żyzności gleb i roślin, eksperci Fertilux są regularnie wzywani do rozwiązywania problemów z żyznością. Stale rozwijane są programy badawczo-rozwojowe mające na celu znalezienie receptur odpowiadających specyficznym potrzebom roślin i gleb.

The website is edited by Fertilux S.A.

The publication director is Monika KUCHTAKOVA

PROTECTED RIGHTS

The constituent elements of the current website, developed and hosted by Dotcom Luxembourg S.A, are protected by the applicable legislation on copyright, trademark law, design law and unfair competition.

They include in particular the architecture, the graphic charter (including the colors, the character policies and the graphic organization of the screens), as well as all the information and elements available on the website, such as in particular the texts, articles, photographs, illustrations, images, brands and logos.

Any reproduction, representation, distribution and / or exploitation of all or part of these elements, by any means, in any form and for any purpose whatsoever, is prohibited without the prior express written consent of Fertilux S.A.

Anyone who does not comply with the applicable legal provisions is guilty of the offense of counterfeiting and is liable to the criminal sanctions provided for by law, notwithstanding any other recourse by Fertilux S.A ..

TERRITORIAL JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

The Luxembourg Courts are competent to hear disputes that may relate to the use, interpretation and execution

information and data appearing on this site.

The applicable law is Luxembourg law.