Zwiększ wydajność azotanu amonu

nitrate-ammonium

Azotan amonu, otrzymywany chemicznie w wyniku reakcji mieszaniny gazowego amoniaku i kwasu azotowego, jest nawozem szeroko stosowanym w celu usprawnienia produkcji rolniczej. Jego wytwarzanie, które wymaga ciepła, pochłania znaczną ilość energii i daje mieszaninę dwóch jonów w równych proporcjach: jonu amonowego (NH4+), który może wiązać się z kompleksem ilasto-próchniczym gleby oraz jonu azotanowego (NO3-), który […]