Poprawa żyzności gleb piaszczystych: właściwym rozwiązaniem jest materia organiczna

sol sableux

Jak odżywiać rośliny rosnące na piasku: stosować nawozy? Niezależnie od tego, czy jest to ogród warzywny, czy duże gospodarstwo, piaszczyste gleby mogą stanowić problem pod względem utrzymania i promowania żyzności ziemi. W rzeczywistości mówi się, że gleby piaszczyste są „lekkie”, nadmiernie filtrujące i dobrze przepuszczalne przez cały rok. Woda nigdy nie zalega na nich jesienią […]