Poprawka dotycząca wapnia: jaka jest rola wapnia w glebie?

Czy wasza gleba jest zlewna, zaskorupiona czy nieprzemakalna? Czy pojawiają się rośliny lubiące odczyn kwaśny ? Te główne widoczne oznaki wskazują, że zawartość wapnia w glebie jest niska. Zmiana zawartości wapnia – zwana również podstawową zmianą mineralną – ma bezpośredni wpływ na zwiększenie plonów. Ze względu na stężenie wapnia, który jest głównym składnikiem wapienia, ten rodzaj poprawki promuje neutralność gleby, jej aktywność biologiczną i zdolność wymiany kationowej. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o roli wapnia w glebie.

 

Rola fizyczna, chemiczna, biologiczna

Wapń pełni podstawową rolę fizyczną, ponieważ ułatwia pracę gleby, dzięki czemu jej struktura jest stabilna. Zapewnia:

 

  • lepszą przepuszczalność powietrza i wody;

  • większą penetrację korzeni;

  • neutralizujące działanie kompleksu gliniasto-humowego.

 

Drugą ważną rolą wapnia jest jego rola chemiczna, która pozwala na regulację pH gleb, jak również zwiększenie wymiany jonowej. Jego efekty fizyczne mają również korzystny wpływ na wiązanie fosforu. Ostatnia rola wapnia jest biologiczna. Jego działanie promuje, więc optymalne środowisko do stymulowania mikroorganizmów glebowych.

 

Istotny element

Podobnie jak magnez i fosfor, wapń jest niezbędnym elementem zapewniającym optymalną żyzność roślin. Jest to tym bardziej prawdziwe, że zawartość wapnia w glebie zmienia się stale w zależności od rodzaju zastosowanego nawozu lub działania wymywania, stale generując zjawiska zakwaszenia lub odkwaszania. Wapń wymaga zatem regularnego monitorowania za pomocą analiz potrzeb glebowych.


Analizy te są niezbędne do określenia wzorów wymaganych zmian w zależności od zawartości wapnia w glebie i trendów odnoszących się do różnych typów gleb: 

 

  • Wapienie;

  • Kamienie niewapienne zawierające wymienny wapień;

  • Kamienie niewapienne i nie zawierające wymiennego wapnia.

 

 

Pobór wapnia i zmiana zawartości wapnia

Istnieją różne produkty, głównie wapno i wapień, które wzbogacają gleby w wapń. Wśród gotowych produktów, które mogą być używane są wodorotlenek wapnia lub tlenek wapnia. Surowe produkty, które mogą być używane to dolomit, kruszony wapień i kreda. Elementy aplikacji muszą być dobrane w zależności od celu wapnowania. 

 

Partager l'article

The website is edited by Fertilux S.A.

The publication director is Monika KUCHTAKOVA

PROTECTED RIGHTS

The constituent elements of the current website, developed and hosted by Dotcom Luxembourg S.A, are protected by the applicable legislation on copyright, trademark law, design law and unfair competition.

They include in particular the architecture, the graphic charter (including the colors, the character policies and the graphic organization of the screens), as well as all the information and elements available on the website, such as in particular the texts, articles, photographs, illustrations, images, brands and logos.

Any reproduction, representation, distribution and / or exploitation of all or part of these elements, by any means, in any form and for any purpose whatsoever, is prohibited without the prior express written consent of Fertilux S.A.

Anyone who does not comply with the applicable legal provisions is guilty of the offense of counterfeiting and is liable to the criminal sanctions provided for by law, notwithstanding any other recourse by Fertilux S.A ..

TERRITORIAL JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

The Luxembourg Courts are competent to hear disputes that may relate to the use, interpretation and execution

information and data appearing on this site.

The applicable law is Luxembourg law.

Contactez-nous