Plony rolne

W ciągu niespełna stu lat światowa produkcja rolna wzrosła ponad dwukrotnie, nie tylko we Francji, ale także w większości krajów rozwiniętych. Wzrost plonów rolnych, spowodowany potrzebą wyżywienia gwałtownie rosnącej liczby ludności świata od drugiej połowy XX wieku, był możliwy dzięki :

  • zwiększeniu obszarów przeznaczonych pod uprawy i rolnictwo

  • zwiększeniu  wykorzystania środków chemicznych: nawozów sztucznych, polepszaczy gleby, pierwiastków śladowych i biostymulatorów

  • dostarczeniu rolnikom coraz wydajniejszych odmian nasion, pod względem potencjalnego plonu z hektara i odporności na negatywne czynniki zewnętrzne

bardziej efektywnej mechanizacji, pozwalającej na masowe rolnictwo pod względem powierzchni uprawianych w gospodarstwie, zwiększenia wydajności z hektara

 

Lata 2000: spadające wydajności, kryzys i przyszłość?

 

Jednak w ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się ogólne zjawisko spadków plonów rolnych z hektara. I to pomimo genetyki (nasiona) i produktów (nawozy, pestycydy) zawsze bardziej wydajnych.

 

Coraz częściej mówimy o zmęczeniu gleby, zanieczyszczeniu wody, obszarach rolniczych i ogólnie środowisku naturalnym. Zauważamy również pojawienie się mniej lub bardziej lokalnych zaburzeń klimatycznych prowadzących do zmniejszenia lub sporadycznego nadmiaru zasobów wodnych, a także ekstremalnych upałów. Wyzwania dla rolnictwa w XXI wieku są kolosalne. Poza wyzwaniami środowiskowymi, do 2050 roku mamy 10 miliardów ludzi do wykarmienia! Obecnie istnieje pilna potrzeba ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne przy jednoczesnej większej i lepszej produkcji.

 

Inne podejście do plonów: rekultywacja gleby

 

Aby to zrobić, najwyższy czas wrócić do podstaw agronomii stosowanej do upraw. W jednym zdaniu: powrót do pojęcia gleby i złożonych relacji, jakie mają z nią rośliny.

 

Rzeczywiście, cała produkcja rolna, która ostatecznie daje plon z hektara danej uprawy, jest wynikiem skomplikowanej alchemii pomiędzy:

  • glebą

  • jej składnikami fizykochemicznymi

  •  jej aktywnością biologiczną

  •  jej statusem ekologicznym

  • poziomem składników odżywczych

  •  ilością wody dostępnej w cyklu produkcyjnym i w płodozmianie.

Rolnik musi nauczyć się panować nad całym tym ekosystemem, aby uzyskać z niego maksymalne korzyści. Wymaga to wysokich ilościowych i jakościowych plonów rolnych oraz zachowania stanu dziedzictwa glebowego.

 

Gleba jest nie tylko mniej lub bardziej obojętnym i mniej bogatym podłożem uprawowym, gdzie wystarczyłoby dostarczyć nawozy w odpowiednich dawkach i chronić rośliny przed chorobami i szkodnikami. Przeciwnie, gleba jest podłożem obfitującym w biomasę (bakterie, grzyby, dżdżownice, materię organiczną itp.), stale wymieniającą się z roślinami obecnymi na powierzchni.

 

Zrozumienie i uwzględnienie relacji między glebą, a roślinami i biomasą jest przedmiotem istotnych badań. Ma to zasadnicze znaczenie dla przyszłości plonów w rolnictwie w momencie, kiedy  granice rozwiązań chemicznych zostały w dużej mierze osiągnięte.

 

Zapewnienie plonów rolnych w celu sprostania wyzwaniom 

 

Badania i rozwój technik rolniczych umożliwiły zwiększenie plonów, a tym samym zapewnienie wystarczającej ilości żywności dla części ludności świata. Odbyło się to kosztem stopniowych zmian w stosunkach między społeczeństwem a jego rolnikami. 

 

Ewolucja demograficzna niektórych kontynentów, takich jak Afryka czy Azja, z konieczności spowoduje wzrost konsumpcji zbóż, takich jak ryż czy pszenica. Czy w obliczu globalnego ocieplenia, erozji i urbanizacji może być więcej ziemi uprawnej? Jest prawdopodobne, że tylko międzynarodowe i krajowe decyzje polityczne mogą na to pozwolić, co nie jest zagwarantowane.

 

Wyzwanie na najbliższe dziesięciolecia jest zniechęcające: dalsze zwiększanie plonów rolnych na działkach dostępnych na świecie, poprzez zmniejszanie wpływu na środowisko i walkę z globalnym ociepleniem.

Istniejące rozwiązanie, działające jako wspólny mianownik na całym świecie, jest możliwe: jest to kwestia zmiany paradygmatu poprzez zwiększenie biologicznej żyzności gleb!

Partager l'article

The website is edited by Fertilux S.A.

The publication director is Monika KUCHTAKOVA

PROTECTED RIGHTS

The constituent elements of the current website, developed and hosted by Dotcom Luxembourg S.A, are protected by the applicable legislation on copyright, trademark law, design law and unfair competition.

They include in particular the architecture, the graphic charter (including the colors, the character policies and the graphic organization of the screens), as well as all the information and elements available on the website, such as in particular the texts, articles, photographs, illustrations, images, brands and logos.

Any reproduction, representation, distribution and / or exploitation of all or part of these elements, by any means, in any form and for any purpose whatsoever, is prohibited without the prior express written consent of Fertilux S.A.

Anyone who does not comply with the applicable legal provisions is guilty of the offense of counterfeiting and is liable to the criminal sanctions provided for by law, notwithstanding any other recourse by Fertilux S.A ..

TERRITORIAL JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

The Luxembourg Courts are competent to hear disputes that may relate to the use, interpretation and execution

information and data appearing on this site.

The applicable law is Luxembourg law.

Contactez-nous